Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies.
Prislista from 2020-12-01    
BAD    
     
Entré    
Bad barn 2-15 år  * 55 kr
Bad Senior /Studerande/ungdom 16-19 år   70 kr
Bad vuxen Vuxen 20 år - 85 kr
Grupp entré 2 vuxna + 3 barn 250kr
Relax Drop-in (2,5tim)Barn + ungd 2-19 år ENDAST SÖNDAGAR, i vuxens/Nyckelkvitterares sällskap * 100 kr
Relax Drop-in (2,5tim) Senior+ Studerande Vuxen 20år -krävs av nyckelkvitterare + deposit via kundkonto * 130 kr
Relax Drop-in (2,5tim) Vuxen 20- Vuxen 20år -krävs av nyckelkvitterare + deposit via kundkonto * 150 kr
     
Vattengymnastik Entré + vattengymnastik 120 kr                              
     
Abonnemang    
Bad Barn+ ungdom (Kontant) Barn 2-15 år * 1788kr/år
Tillägg Bad Barn 1-2 (Autogiro) Barn 1-2 (2-19år, samma adress) * 99kr/mån
Tillägg Bad Barn 3- (Autogiro) Barn 3- (2-19år, samma adress) * 50kr/mån
Bad Senior/Studerande (Autogiro) Senior, studerande, ungdom 16-19 år 179kr/mån
Bad Senior/Studerande (Kontant) Senior, studerande, ungdom 16-19 år 2148kr/år
Bad Vuxen (Autogiro) Vuxen 20 år - 249kr/mån
Bad Vuxen(Kontant) Vuxen 20 år - 2988kr/år
     
FAMILJ Bad (Autogiro) 2 vuxna & 2 barn (2-19 år) Samma adress * 500kr/mån
Tillägg FAMILJ  Bad för barn 3- Barn 3- (2-19år, samma adress) * 50kr/mån
     
Tillägg Relax (Autogiro) Vuxen 20 år-,fri entré sönd-tors Drop-in (2,5tim), med reservation för bokningar * 150kr/mån
     
Månadskort    
Bad Barn 2-15år * 299kr/mån
Bad Senior/Studerande  Senior /Studerande/ ungdom 16-19år 349kr/mån
Bad Vuxen  Vuxen 20 år - 399kr/mån
     
FAR Bad Kontant Träning på recept  199kr/mån
     
Värdekort    
10-kort Bad Barn+ungdom 2-15 år, opersonligt 1 år * 405 kr
10-kort Bad Senior/studerande Senior, Studerande och ungdom 16-19 år ,opersonligt 1 år 540 kr
10-kort Bad Vuxen Vuxen 20 år -, opersonligt 1 år 675 kr
     
    300 kr
     
Bokning    
Relax Bokning 5-10 pers (2,5tim) 20 år krävs av bokaren * 2 000 kr
Relax Bokning 11-15 pers (2,5tim) 20 år krävs av bokaren * 2 500 kr
Relax Bokning 16-20 pers (2,5tim) 20 år krävs av bokaren * 3 000 kr
     
Startavgift vid nyteckning av abonnemang 200kr  
2 månaders uppsägningstid på samtliga abonnemang  
Vid borttappat kort, ersättningskort 60kr    
     
* Barn under 12 skall alltid, av säkerhetsskäl ha sällskap av vuxen(18 år), som ansvarar för barnet (ombytt vuxen vid barn under 7år)
   Detsamma gäller alla, oavsett ålder, som inte kan simma. För övriga gäller simkunnighet på 200 meter varav 50 m på rygg. 
   Alla besökare på bad betalar entré    
* Relax - Simhallen får nyttjas under Drop-in, men ej under bokning.