Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies.

Regler & Säkerhet Simhallen

 


Säkerhet

 • Du som förälder/vuxen/ledare är alltid ansvarig för medföljande barns säkerhet och trygghet.
  Lämna aldrig barnen utan uppsikt. 
 • Vi ansvarar inte för dina värdesaker. Lås gärna in dem i omklädningsskåpen.
 • Det år barnet fyller 12 och kan simma 200m varav 50m ryggsim, får det bada själv. Barn yngre än 12 och icke simkunniga skall av säkerhetsskäl bada med sällskap av ombytt vuxen, som ansvarar för barnet. 
 • Säkerställ att du vet var närmaste nödutgång finns. 
 • Tänk på att vara rädd om dig själv och andra för att undvika olyckor. Vid tillbud kontakta alltid personal.

Ordningsregler

 • Simhallen är fotograferings-,mobil- och skärmfri. I hela anläggningen råder även rök-,alkohol- och drogförbud.
 • Torka av dig i duschrummet för att minska halkrisken i omklädningsrum. 
 • Glas och porslin är inte tillåtet i simhall, dusch och omklädningsrum.
 • Entréavgift skall alltid betalas av alla som vistas i simhallen. 
 • Lyssna på och följ personalens anvisningar. Personer som inte följer dessa anvisningar och uppträder störande, kränkande eller på annat sätt oacceptabelt kan avvisas från anläggningen utan återbetalning.
 • Lämplig klädsel erfordras för vistelse i simhallen. 

Hygien innan & i badet

 • Duscha och tvätta dig alltid med tvål/schampo utan badkläder innan bad och bastu.
 • Bada endast i badkläder som är avsedda för bassängbad.
 • Underkläder får inte användas under badkläder.
 • Bastubad skall ske utan kläder och sitt alltid på en handduk. 
 • Blöjbarn skall bada med badblöja eller blöjbadbyxa.
 • Undvik starka dofter så som parfym och dylikt.

Regler & Säkerhet GymSäkerhet

 • I gymmets lokaler får alla åldrar vistas. Dock gäller 12-årsgräns för aktivt deltagande i träning. Mellan 12-15år rekommenderar medföljande målsman.
 • Alla mellan 12 - 15 år måste genomgå en introduktion (kostnad 200kr) för att få utnyttja gymmet utan målsman. Detta gäller även för att lösa dagsentré.
  Är man över 15 år är det valfritt att köpa till en introduktion.
 • Vi förbehåller oss rätten att upphäva ett medlemskap, om yngre gymkund visar sig EJ klara av ansvarsfullt tränande.
 • Vi ansvarar ej för dina privata ägodelar. Läs gärna in dem i erbjudna skåp.
 • De tre dörrarna i lokalen får ej blockeras. Utgång eller ingång genom dörrarna mellan funktionsrummet och kontorskorridoren får ej ske.
 • För att anläggningens ventilationssystem skall fungera korrekt får dörrar ej ställas upp. 
 • Sker grov överträdelse av, för anläggningen, satta regler, äger vi rätt att hysa berörda besökare från Kristinehamn Arena .

 

Ordningsregler 

 • I Hela anläggningen råder rök,-alkohol-,samt drogförbud. Otillåtna träningsprestationshöjare är förbjudna.
 • För att vistas i gymmet och aktivt delta i träning, krävs medlemskap eller erforderlig erlagd avgift. Stickprovskontroller kan ske.
 • Mat och dryck förtärs med fördel utanför lokalen.
 • Lämplig klädsel erfordras för vistelse i gymmet.

 

Hygien

 • Inga ytterskor tillåts inne i lokalen.
 • Torka av träningsmaskinerna efter användning.
 • Tänk på personlig hygien innan & efter träning
 • Beakta medtränandes eventuella känsligheter för dofter/parfym. Begränsa användning. 

Regler & Säkerhet Lek&Luft

 

 

 

 • Inga skor eller barfota i attraktionerna.
 • Ej tillåtet att klättra eller hoppa på kanterna.
 • Ej tillåtet att dricka eller äta i attraktionerna.
 • Ej tillåtet att bråka eller knuffas.
 • Följ personalens regler och eventuella tillsägelser.
 • Bryter man mot ovanstående får man lämna lek&luft utan återbetalning.
 • Töms attraktionerna på luft , Ta er ur så snabbt som möjligt.
 • Åldersgräns: 12 år utan målsman.
 • Åldersgräns kombo: 12 år och 200 meter simkunnig.

Regler & Säkerhet Arenan

 

 

 • Hundar får inte följa med in i anläggningen.
 • Regler för konstgräsplanen:
 • Använd INTE fotbollsskor med skruvdubb
 • Använd alltid RENA fotbollsskor
 • Ta med tejprester och annat skräp från planen
 • Inne på konstgäsplanen gäller FÖRBUD mot: Glasflaskor Cyklar, mopeder, eller andra fordon Rökning, snus, godis eller annan förtäring av mat
 • Fyrverkerier eller andra produkter med öppen låga

Följer du dessa regler blir det säkrare och trevligare på planen !!

ÖvrigtVid brand

Kristinehamn Arena är utrustat med ett automatiskt brandlarm, som larmar via ett högtalarsystem. Det finns brandposter och utrymningstavlor, säkerställ att du alltid vet var närmaste utgång är.


Vi har defibrillator
Finns på entréplan 

Upphittat/Borttappat

Kontakta receptionen, kvarlämnat förvaras veckovis.

 

Parkering av cyklar, kickboards, skateboards etc.

Alla cyklar, kickboards, skateboards och andra fordon förvaras/parkeras under eget ansvar utanför Kristinehamn Arena.

 

Parkering av barnvagnar.

Alla barnvagnar parkeras UTANFÖR omklädningsrummen under eget ansvar, dom får inte tas med in i omklädningsrum, dusch eller simhall.

 

Du som förälder/ledare är alltid ansvarig för medföljande barn (ej simkunnigs) säkerhet och trygghet – lämna aldrig ett barn utan uppsikt.

 

Dusch-omklädningsrum

I simhallen jobbar både kvinnlig och manlig personal och vi jobbar för en säker och trivsam badanläggning. Vi ansvarar bland annat för löpande underhållsstädning i dusch och bastu, vi vill därför informera om att det kan förekomma manlig personal i damernas dusch- omklädningsrum och kvinnlig personal i herrarnas dusch-omklädningsrum.